Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

Dåp i Grimstad kirke?

Å få et barn er noe av det mest fantastiske vi opplever. Vi ønsker at de små skal få det aller beste utgangspunkt for livet videre. For mange foreldre er det derfor naturlig å velge å døpe barnet. Her får barnet del i det Jesus vil gi oss, og her blir de en del av Guds menighet.
Når noen melder et barn til dåp ved menighetskontoret, blir familien ganske snart kontaktet av presten. Det avtales et besøk og en dåpssamtale. Her samtaler vi både om dåpens innhold og sammenheng, og vi avklarer de praktiske spørsmålene rundt selve dåpssermonien. I Grimstad plasseres som regel selve dåpshandlingen ved begynnelsen av gudstjenesten.
Menigheten har også et eget dåpsutvalg som gir tilbud om videre kontakt og oppfølging av de barna som blir døpt. Menigheten har egne dåpsverter som bringer en hilsen fra menigheten på barnets 1, 2, 3 og 4-års dåpsdag.

Småbarnsforeldre blir også invitert til spesielle foreldrekvelder hvor aktuelle temaer om barn, tro og andre utfordringer vi møter som småbarnsforeldre tatt opp. Disse samlingene er selvsagt frivillige.

Dersom du ønsker dåp i Grimstad kirke, bør du ta kontakt med menighetskontoret i god tid før dåpsdagen. (Tlf.: 37 09 01 21 mand. – fred. kl. 0900-1300.) Her avtales dato, og opplysninger om den som skal døpes, foreldre og faddere registreres. Du vil så bli kontaktet av kapellanen for en dåpssamtale i forkant av dåpsdagen.

Du kan også ta kontakt med oss dersom du ønsker dåp i en annen kirke og har adresse i Grimstad.