Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger

 


LANDVIK
1. søndag i mnd er det gudstjeneste  kl. 11.00, og det er tilbud til barna under prekenen.
2. søndag i mnd er det gudstjeneste i Østerhus arbeidskirke og eventuelt arr. kl. 20.00 i Landvik kirke.
3. søndag i mnd er det morgenmesse m/nattverd kl 09.30, og familiegudstjeneste kl 11.00
4. søndag i mnd er det gudstjeneste i Østerhus Arbeidskirke kl. 11.00

Følg med i aviser og på fellesrådets nettsider for oppdaterte detaljer.