Grimstad kikelige fellesråd

Steder

Eide kirke

Eide sogn  har ca 910 menighetslemmer, og har normalt gudstjenester annenhver søndag.

e.k. kirken fra nordøst, avstand.jpg

 

 

 

Historien
Eide kirke ble bygd i 1795 i tømmer, men ble ansett som ferdig først i 1806. Den har korsform og ca 300 sitteplasser.

Den er innvendig malt av Guttorm Persen Eftestøl (1779-1856), som først og fremst er kjent som rosemaler og treskjærer. Eidesogningene var ikke interessert i rosemaling, men annen form for dekor var i orden. Det er Eftestøl som har malt de fire evangelistene på prekestolen. Kirka ble flere ganger malt etter dette, første gang i 1852.

I 1906 ble kirka panelt  innvendig og malt lysegrå, med lyseblå hvelving. Speilene på prekestolen ble dekorert med ornamenter. Eftestøls frodige evangelister var tidligere blitt overmalt. Midt på 1970-tallet gjennomgikk den en omfattende restaurering. Den ble tilbakeført i all sin opprinnelige fargeprakt.

Forhistorie.
Det var kjent at nåværende kirke iallfall var det andre kirkebygget i Eide. Men da golvet ble tatt opp i1975, fant en materialer etter en tidlig stavkirke. Noen svære eikebjelker i golvet hadde spor som viser at de har vært veggsviller i et stavbygg. Den lengste svilla var over 8,20 m lang og nesten 40 cm høy. Disse svillene er nå på Aust-Agder-museet.

Denne stavkirka ble trolig bygd før 1349. Når den ble revet og erstattet med kirke i bindingsverk, vet vi ikke, trolig en gang på 1600-tallet. Den ble igjen revet i 1795 for å gi plass til nåværende kirke. Bindingsverkkirken var dekorert med malte paneler som nå finnes i våpenhuset.

Inventar

Altertavla
er  fra 1661. Det første bildet er overmalt med det som vises i dag: Nattverden. Det ble satt i stand i 1970. I mellomtiden har det hatt flere bilder.

Prekestolen
er som nevnt malt av Guttorm Eftestøl, og trolig også skåret ut av han i 1807.

Alterbordet
er malt av Guttorm Eftestøl, her har han laget en rosett, den enste form for rosemaling rosemaleren fikk lage i Eide. Den er holdt i beherskede farger.

Døpefontener
trolig fra 1860-åra, antakelig laga til dåpsfatet som har årstallet 1850.

Orgelet
Det første orgelet i Eide kirke ble tatt i bruk andre påskedag 1920. Prosessen med å få orgel tok lang tid. I 1917 tegnet menigheten kontrakt med orgelbyggerfirmaet Olsen og Jørgensen i Oslo. Sam Eyde, som hadde røtter i Eide, betalte hele kjøpesummen, 4 625 kr. Men det var krig, et skip på vei til Eide med et orgel skal ha gått ned.

Med tida steg prisene, også på orgler, slik at innsamlede midler i menigheten og bevilgninger fra kommunestyret måtte til.

I 1987 ble et nytt orgel tatt i bruk, mesteparten av det som skulle til ble gitt  som gave av Eides første organist, Solveig Klepp. Kommunen ga resten.