Grimstad kikelige fellesråd

Kirkelige handlinger


Dåp i Eide kirke (se datoer vår 2017 her)

Barnedåp

Til foreldre til nyfødte barn:

"Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender.."
Denne strofen fra en velbrukt dåpssalme fanger inn gleden og undringen ved å få et barn. Vi gleder oss med dere og ønsker hjertelig til lykke!

For de fleste er det naturlig å bringe barnet til dåp i kirken.
Når dere planlegger dåp, ber vi dere ringe menighetskontoret, tlf. 37 090106 (sikrest tirsdag, onsdag og fredag kl. 10 - 14) eller sokneprest Tom Martin Berntsen, tlf. 37 09 01 02, for å høre når det skal være dåp i Eide kirke. Presten vil gjerne avlegge et besøk for å snakke om dåpen, hvem som bør spørres som faddere, gå gjennom dåpsritualet og drøfte spørsmål som måtte dukke opp.

Vi vil arbeide for at småbarnsforeldre kan føle seg hjemme i kirken og ønsker derfor alltid velkommen til både familiegudstjenester og høymesse.

Vi ønsker vel møtt til dåp og samarbeid til det beste for barnet.


Dåpsoppfølgingen
Når barnet er 4 år, blir det invitert til en spesiell gudstjeneste der de får utdelt 4-årsboka og får mulighet til å være med på tre samlinger.
Når de er 5 1/2 år (våren før de begynner på skolen) blir de invitert til dåpsskole som består av fire samlinger utenom gudstjenestene, der dåpsskolelærerne tar for seg spesielle emner. Dåpsskolen begynner og slutter med en familegudstjeneste.

Ansvarlig for dåpsopplæringen er kateket Erling Hillesund.

Dåp av undom og voksne
Hvert år pleier det å være noen ungdommer som vil følge konfirmantopplegget, men som ikke er blitt døpt.
Etter samtale med prest eller kateket, blir vedkommende døpt, enten i en vanlig gudstjeneste eller i etterkant av en gudstjeneste. Det har også hendt at slik dåp er lagt til en egen ungdomsgudstjeneste.
Det er greit om en snakker med presten eller kateketen ved konfirmantinnskrivningen.

Dåp av voksne er heller ikke uvanlig. Ta kontakt med sokneprest Berntsen eller menighetskontoret (tlf. nr.: se over), hvis det er ønskelig med slik dåp.