Grimstad kikelige fellesråd

Eide menighet

Velkommen til Eide menighet!
Eide sogn utgjør sammen med Landvik
Hommedal prestegjeld.


Eide menighet er et lite sogn på ca 950 medlemmer. Folketallet øker betydelig et par måneder i året med alle sommergjestene som da befolker hytter og landsteder.
Sentrum i bygda er Homborsund.
Kirka ligger på et gammelt senter, nemlig eidet mellom to fjordarmer som nesten gjør landet utenfor til ei øy.
Eide kirke har gudstjeneste omlag annenhver søndag.
Eide deler sokneprest, familieprest, kateket, organist, ungdomsdiakon og daglig leder med Landvik. Menighetskontoret ligger i den tidligere forpakterboligen ved prestegården.

Åpningstider menighetskontoret: tirsdag, onsdag og fredag kl 1000-1400

Adresse: Reddalsveien 268, 4886 Grimstad.

Tlf 37 09 01 06/37 09 01 00.

Epost: eide.menighet@grimstad.kirken.no

Ønsker du å gi en gave til Eide menighet? Kontonummer 2949.31.71567