Grimstad kikelige fellesråd

Aktiviteter

Faste aktiviteter for unge i Fjære menighet.

 

 

 

Fjære menighets ungdom – FMU-huset  mandager kl. 18.00 

Ønsker du mer informasjon om noe av dette så ta kontakt med menighetskontoret

Tlf. 37 09 01 18 / 37 09 01 13