Grimstad kikelige fellesråd

Fjære menighet

D I A K O N I
Det foregår så mye fint diakonalt arbeid i Fjære og Fevik Kirke allerede og ellers i lokalmiljøet rundt oss. Diakoniutvalget, som ble etablert i 2013, prøver å se helheten og supplere med enkelte tiltak.

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:
 
Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte,
virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.
 
”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.”
 
Diakoniutvalget trenger nye medlemmer i år. Kanskje dette kan være ditt bidrag i menigehtsarbeidet? Er du interessert eller lurer på noe kan du ta kontakt med en av styremedlemmene.
 
Diakonalt arbeid våren 2016
26.01  Felles diakonimøte med Landvik og Grimstad Diakoniutvalg
13.03  Diakonisøndag i Fevik kirke
17.04  Pilgrimsvandring mellom Landvik Kirke og Eide Kirke (Landvik Diakoniutvalg)
05.05  Kristi Himmelfartsdag marsj til inntekt for Evangelisk Orientmisjon
07.06  Dagstur for 60+ til Mineralparken i Evje
12.06  Friluftsgudstjeneste/Skaperverketsdag på Sandodden
25.06  Olavskildeløpet ved Fjære Kirke, Inntekt til Himal Partner
Besøke over 90 jubilanter med blomst
Delta i Bryggekapellet
 
Gjennom hele perioden har Fevik kirke støttet en menighet i Aleppo, Syria.
I Fjære kirke har misjonsprosjektet vært å støtte et senter for funksjonshemmede i byen Guayaquil i Ecuador.
 
DIAKONI:            Å GJØRE EN FORSKJELL FOR NOEN
 
  • Et tilbud
  • En åpen dør
  • Et lyttende øre
  • Øyne som ser
  • En utstrakt hånd
  • Et måltid
Efeserbrevet 2:10
For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.
 
Diakoniplanen finner du på Fjæreposten.no
 
Hilsen fra Fjære Menighets Diakoniutvalg
Elin Rogn Nilsen, Børre Olsen og Norman Risholm
 
23.05.2016
 
Fjære menighets diakoniplan ble vedtatt av menighetsrådet 8. april 2013.
 
Kontaktinfo diakonistyret:
Norman Risholm               risholm@online.no                   90 78 72 18
Børre Olsen                     walkbo@hotmail.com                91 12 58 26
Elin Rogn Nilsen               elin-1977@hotmail.com            40 23 42 95