Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus Arbeidskirke

 

Barneforeningen i Østerhus arbeidskirke er for alle barn mellom fire og sju år

Vi synger og leker, har samlingsstund med bibelfortelling, og lager noe. Vi spiser kveldsmat sammen før vi går hjem.

Følgende datoer høsten 2016:

88. september

22. september

13. oktober

27. oktober

10. november

KOntaktperson er Hanne Briseid, tlf 98 87 01 58