Grimstad kikelige fellesråd

Østerhus Arbeidskirke

 

Nabomiddag i arbeidskirka følgende datoer høsten 2016:

31. august kl 1630

28. september kl 1630

2. november kl 1630

 

Vi prøver noe nytt: Lunch på søndager!

Tresøndager åpner vi dørene for enkel servering av brødmat for alle som har lyst

Følgende datoer høsten 2016:

18. september kl 1300

16. oktober kl 1300

20. november kl 1300