Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ____________________________________________________

Gudstjenester og arrangementer julen 2014

Grimstad kirke

21.des kl. 18:00 "Vi synger julen inn"

24.des kl.11:00 Gudstjenste på Berge Gård

24.des kl.14:30 Julegudstjeneste (mest for de minste) med Hilde Kristin Delin, Hjalmar Bjerga og Ragnar Kortner

24.des kl.16:00 Julegudstjeneste med Hjalmar Bjerga og Torun Fløistad Rike. Konfirmanter deltar

25.des kl.13:00 Høytidsgudstjeneste med Hjalmar Bjerga og Torun Fløystad Rike. Saksofon ved Tore Ljøkjel

Landvik kirke

21.des kl.17:00 Lysmesse

24.des kl.14:30 Julegudstjeneste med Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand

25.des kl.11:00 Høytidsgudstjeneste med Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand

Eide kirke

21.des kl.11:00 Gudstjeneste med Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand

24.des kl.16:00 Julegudstjeneste med Jostein Ørum og Geir Ivar Bjerkestrand 

25.des kl.13:00 Høytidsgudstjeneste med Tom Martin Berntsen og Geir Ivar Bjerkestrand

Østerhus arbeidskirke

24.des kl.16:00 Julegudstjeneste med Åge Løsnesløkken

Fjære kirke

21.des kl.11:00 Gudstjeneste med Vidar Øvland

24.des kl.11:30 Gudstjeneste på Frivolltun

24.des kl.14:30 Julegudstjeneste med Helge Spilling og Andrea Maini

24.des kl.16:00 Julegudstjeneste med Helge Spilling og Andrea Maini

25.des kl.11:00 Høytidsgudstjeneste med Helge Spilling og Andrea Maini

26.des kl.11:00 Gudstjeneste med Hjalmar Bjerga

31.des kl.23:00 Nyttårsgudstjeneste med Oddvar Tveito

Fevik kirke

22.des kl.20:30 Julenattinè i Fevikhallen med Kirsti P Haugen og lokale artister

24.des kl.14:30 Julegudstjeneste med Oddvar Tveito og Kirsti P Haugen

24.des kl.16:00 Julegudstjeneste med Oddvar Tveito og Kirsti P Haugen

25.des kl.13:00 Høytidsgudstjeneste med Oddvar Tveito og Kirsti P Haugen

Grimstad

Vi synger julen inn

Søndag 21. desember kl.18:00 syngers julen inn i Grimstad kirke i regi av KFUK/KFUM. Medvirkende Koralis, SørRøster, Koriander, Grimstad kirkekor, Stereo, Grimstad Ten Sing, Kamilla og Øyvind og Felleskor. Velkommen

Alle

Trenøkkelen - Biskop Steins juleandakt

Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor vi spiser aller mest god mat. Samtidig er julen som et forstørrelsesglass. Det fine blir enda finere, mens det såre oppleves enda sårere. 

Juletanker av Vidar Øvland

Hvordan ser din stall ut?

Opp igjennom tidene har kunstnere og historiefortellere vist oss hvordan stallen i Betlehem så ut – eller i alle fall laget noe som de mener skulle være slik den så ut. Og etter hvert blir den på et vis finere og finere. Men hvordan var det nå egentlig?

Grimstad

Fredsprisen til Jesus

Den nye «Herrens tjener i Grimstad-vingården», Hjalmar Bjerga, ble ved en gudstjeneste i Grimstad kirke, nylig innsatt i tjenesten. Til stor applaus under påfølgende kirkekaffe, ønsket varaordfører Anne Merete Holmberg den nye sognepresten velkommen med på «opprykkslaget».