Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Fasteandakt del 1-4

Se, vi går opp til Jerusalem,til byen med glans og ære,for Frelseren sa oss at der han er,skal vi ved hans nåde få være.(4.vers av salme nr 117)

Reformasjonsjubileet 2017

I 2017 markerer Lutherske kirker over hele verden 500 årsjubileum for starten på reformasjonen i 1517.I Grimstad har vi lagt opp til et omfattende program med temakvelder gjennom hele året, i Landvik, Grimstad, Fjære og Fevik.Hovedfeiringa blir lagt til siste helga i oktober, med stor økumenisk reformasjonsfest i Grimstad kirke 

Biskop Steins tale under by-jubileet

5.juni var Grimstad kirke pyntet til fest da byens 200-års jubileum, og gjenåpningen av orgelet ble feiret i en og samme gudstjeneste.«- Hvis Jesus hadde talt til sjøfolk i Grimstad anno 1816...»Dette var perspektivet biskop Stein Reinertsen hadde i dagens preken, og sjømannsuttrykkene gikk igjen