Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Alle

Innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp

Tirsdags ettermiddag blir den årlige innsamlingsaksjonen  til Kirkens Nødhjelp arrangert.I Grimstad vil konfirmanter og andre gå rundt med bøsser.

Alle

Aksjon Flyktning vel gjennomført

Natt til 7. mars var omtrent 200 flyktninger og 80-90 frivillige med på Aksjon Flyktning. Aksjonen begynte med gudstjeneste i Landvik kirke, sent fredags kveld. Her fikk de møte Haymanot fra Etiopia, som hadde en sterk historie å fortelle.

Landvik/Eide/Grimstad

Konfirmanttur til Kvitseid

I månedskiftet januar/februar var 79 konfirmanter og ledere på tur til Kvitsund gymnas. Det var med konfirmanter fra Grimstad menighet, Eide, Landvik og Østerhus. Tema for turen var «Møte Jesus».