Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Grimstad

Matteus Pasjonenen

Søndag 2. april kl 17 fremfører Grimstad og Lund kirkekor Mattteus Pasjonen i Grimstad kirke under ledelse av dirigent Torunn Fløystad Rike. Velkommen!

Grimstad

Reformasjonsjubileet 2017

Tirsdag 28. mars kl. 19 ønsker vi velkommen til temakveld i Grimstad kirke i forbindelse med reformasjonsjubileet. Kjetil Glimsdal, ordfører og prest, vil snakke om tema "Luther og politikk - om toregimentslæren". Velkommen!

Fasteandakt del 2 - Når den innerste hjertestrengen røres ved

Natten i Getsemane der Jesus våker og ber om å få slippe er kanskje en av de mest rørende tekstene i vår bibel. Sårheten og Jesu menneskelige side kommer tydelig frem. For hvem er det ikke som ber om å få slippe når vi står overfor noe som er vanskelig eller truende.

Østerhus

Trosopplæring for voksne

Jostein Ørum og Landvik menighet ønsker velkommen til Trosopplæring for voksne i Østerhus arbeidskirke onsdag kl. 19:30-21:30 Vinterens tama er Oldkirken. Trykk på bilde for mer info