Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Bokkafé med Hans H Grelland

I forbindelse med reformasjonsjubileet ønsker vi velkommen til Bokkafé i Landvik Bygdehus lørdag 4. mars kl. 11:00. Trykk på bilde for mer info.

Eide

Fremragende musikere til Eide kirke

Tirsdag 28. februar kl. 19.00 kommer det nok en gang et solistensemble fra Norges musikkhøgskole til Eide kirke.Hver for seg har de allerede internasjonale karrierer innen klassisk musikk, med et variert program fra opera til ulike typer instrumental kammermusikk. 

Grimstad

Stilling ledig

Grimstad sokn er en bymenighet. Soknet har 3000 medlemmer og betjenes av sokneprest, kateket, kantor, kirketjener i tillegg til daglig leder. Vi søker nå etter KATEKET/MENIGHETSPEDAGOG/ BARNE- OG UNGDOMSPREST