Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Biskop Steins tale under by-jubileet

5.juni var Grimstad kirke pyntet til fest da byens 200-års jubileum, og gjenåpningen av orgelet ble feiret i en og samme gudstjeneste.«- Hvis Jesus hadde talt til sjøfolk i Grimstad anno 1816...»Dette var perspektivet biskop Stein Reinertsen hadde i dagens preken, og sjømannsuttrykkene gikk igjen

Eide

Sommerkonserter i Eide kirke

Eide menighet inviterer til tre flotte konserter i løpet av sommeren. 25. juli kl. 20.00 kan dere høre Black Sea Don Cossacks kor. Trykk på overskriften for mer info

Alle

Sommer i våre kirker

Vi kan tilby et bredt og variert tilbud i våre kirker i sommer. Klikk på overskriften for mere info.

Fjære

Sommerkveld i Fjære kirke

Fjære menighet inviterer alle til arrangementet "Sommerkveld i Fjære kirke" tre ganger i løpet av sommeren. Trykk på overskrift for mer info