Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Grimstad

Gospelkoret HIM kommer på gudstjeneste

Det Oslobaserte gospelkoret HIM, som for tiden går for å være et av Norges fremste kor, kommer på gudstjenesten i Grimstad kirke 26. mars kl. 11:00. Velkommen til en fantastisk opplevelse.

Østerhus

Trosopplæring for voksne

Jostein Ørum og Landvik menighet ønsker velkommen til Trosopplæring for voksne i Østerhus arbeidskirke onsdag kl. 19:30-21:30 Vinterens tama er Oldkirken. Trykk på bilde for mer info

Fasteandakt del 1 - Nybråtsarbeid eller oppgåtte stier?

Vi teller igjen ned dager til påske. Perioden som vi kaller fastetid har for mange blitt en tid til både ettertanke og bot. Ord og tanker skal rettes bort fra oss selv og fokuset skal være på Jesu vandring mot Jerusalem. Og det å møte Jesus i vår tid, vil vi gjøre i kontakt med de vi har rundt oss. 

Temakveld om enneagrammet

"Finnes en mental anatomi? Et foredrag om enneagrammet fra en allmennleges perspektiv" Diakoniutvalgene ønsker velkommen til temakveld på Dømmesmoen tirsdag 28. mars kl. 18-21:30. Vi får besøk av Hans Petter Asser. Trykk på overskrift for mer info