Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Fjære

Tore T og Martin L

I forbindelse med reformasjonsjubileet ønsker vi velkommen til Fjære kirke søndag 23. april kl. 19:00. Trubaduren Tore Thomassen kommer med fortellinger, salmer og sanger. Velkommen!

Fasteandakt del 1-4

Se, vi går opp til Jerusalem,til byen med glans og ære,for Frelseren sa oss at der han er,skal vi ved hans nåde få være.(4.vers av salme nr 117)

Reformasjonsjubileet 2017

I 2017 markerer Lutherske kirker over hele verden 500 årsjubileum for starten på reformasjonen i 1517.I Grimstad har vi lagt opp til et omfattende program med temakvelder gjennom hele året, i Landvik, Grimstad, Fjære og Fevik.Hovedfeiringa blir lagt til siste helga i oktober, med stor økumenisk reformasjonsfest i Grimstad kirke