Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ____________________________________________________

 

Grimstad

Velkommen på opprykkslaget!

Til stor applaus ønsket varaordfører Anne Merete Holmberg den nye sognepresten velkommen med på «opprykkslaget». Om hun siktet til Jerv, Grimstad kommune eller Grimstad menighet, var litt uklart. Men uansett, de mange andre som ønsket ny-presten hjertelig velkommen, hadde nok menighetslaget fremst i tanken. Ved gudstjenesten i Grimstad kirke på søndag ble nemlig Hjalmar Bjerga innsatt til tjeneste i Grimstad menighet

Grimstad

Temakveld i Grimstad kirke

Diakoni begynner med ydmykelse-

Kirkens diakoni er rotfestet i Guds kjærlighet. Gjerningen er å hjelpe andre. Utfordringen er at den jeg skal hjelpe er annerledes enn meg. Derfor må jeg ydmyke meg for å kunne være til hjelp.

Grimstad

Temasamling i Grimstad kirke

Sorg og bearbeidelse av sorg hadde hovedfokus på temasamlingen i Grimstad kirke 16. september. Leder og styreleder i Stine Sofie Stiftelsen, Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen, tok utgangspunkt i den grusomme hendelsen da Ada Sofies åtte år gamle datter, Stine Sofie, for fjorten år siden ble frarøvet livet gjennom et drap

Møte med rom-tiggerne

Det ble et sterkt møte i Bryggekapellet, da diakoniutvalget i Grimstad menighet hadde invitert noen av byens tiggere til formiddagssamling. Der fortalte de hvordan det er å komme fra svært fattige kår i Romania, for å sitte med en kopp og be om hjelp i gågata og ved Oddensenteret.