Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ____________________________________________________

 

TEMAKVELD I GRIMSTAD KIRKE

Tirsdag 16. september kl. 19.00.

«Sorg og sorgarbeid»

ved Stian Tobiassen og Ada Sofie Austegaard

Enkel bevertning – gratis inngang. Velkommen!

Arr. Grimstad menighetsråd

Møte med rom-tiggerne

Det ble et sterkt møte i Bryggekapellet, da diakoniutvalget i Grimstad menighet hadde invitert noen av byens tiggere til formiddagssamling. Der fortalte de hvordan det er å komme fra svært fattige kår i Romania, for å sitte med en kopp og be om hjelp i gågata og ved Oddensenteret.

Landvik

Menighetstur til Vegårtun

Landvik menighet arrangerer menighetstur til Vegårtun leirsted ved Vegårshei 31. okt.-2. nov.