Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ____________________________________________________

KJÆRLIGHETSARR - OM SAVN, HÅP OG TRØST

ONSDAG 29. OKTOBER I GRIMSTAD KAPELL kl 20.00 

Sørgende, og alle som lever tett på livet inviteres til en kveld med overskriften

Kjærlighetsarr, om savn, håp og trøst.

Familieprest Jostein Ørum leser tekster fra sin siste bok; Kjærlighetsarr, utgitt på Verbum forlag.

Kapellet  vil også fylles med stemningsfull sang og musikk ved

Jenny Z Haugen,cello, Kirsti P Haugen og Torun Fløistad Rike

 

Det vil bli mulig å kjøpe boken i kapellet i etterkant.

 kjaerlighetsarr1.jpg

Grimstad

Velkommen på opprykkslaget!

Til stor applaus ønsket varaordfører Anne Merete Holmberg den nye sognepresten velkommen med på «opprykkslaget». Om hun siktet til Jerv, Grimstad kommune eller Grimstad menighet, var litt uklart.

Grimstad

Temakveld i Grimstad kirke

Diakoni begynner med ydmykelse-

Kirkens diakoni er rotfestet i Guds kjærlighet. Gjerningen er å hjelpe andre. Utfordringen er at den jeg skal hjelpe er annerledes enn meg. Derfor må jeg ydmyke meg for å kunne være til hjelp.

Grimstad

Temasamling i Grimstad kirke

Sorg og bearbeidelse av sorg hadde hovedfokus på temasamlingen i Grimstad kirke 16. september. Leder og styreleder i Stine Sofie Stiftelsen, Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen, tok utgangspunkt i den grusomme hendelsen da Ada Sofies åtte år gamle datter, Stine Sofie, for fjorten år siden ble frarøvet livet gjennom et drap

Møte med rom-tiggerne

Det ble et sterkt møte i Bryggekapellet, da diakoniutvalget i Grimstad menighet hadde invitert noen av byens tiggere til formiddagssamling. Der fortalte de hvordan det er å komme fra svært fattige kår i Romania, for å sitte med en kopp og be om hjelp i gågata og ved Oddensenteret.