Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Konfirmant 2018?

Neste års konfirmanter skal nå ha mottatt informasjon om konfirmasjonen fra Bispedømme. Menighetene vil også sende ut lokal informasjon, noen har fått og noen kommer i løpet av mai. Det er satt opp tid og klokkeslett for innskrivning/informasjonsmøte de forskjellige stedene. Trykk på bilde for å se mer

Fasteandakt del 1-4

Se, vi går opp til Jerusalem,til byen med glans og ære,for Frelseren sa oss at der han er,skal vi ved hans nåde få være.(4.vers av salme nr 117)

Reformasjonsjubileet 2017

I 2017 markerer Lutherske kirker over hele verden 500 årsjubileum for starten på reformasjonen i 1517.I Grimstad har vi lagt opp til et omfattende program med temakvelder gjennom hele året, i Landvik, Grimstad, Fjære og Fevik.Hovedfeiringa blir lagt til siste helga i oktober, med stor økumenisk reformasjonsfest i Grimstad kirke