Grimstad kikelige fellesråd

Hovedside

Aktuelle linker

Velkommen til kirkelig fellesråd i Grimstad      ___________________________________________________

Alle

Informasjonsmøte konfirmanter 2017

Mens årets konfirmanter ennå er i sving, begynner vi å forberede oss på neste års kull. Alle som er født i 2002 skal i løpet av april ha mottatt informasjon om konfirmasjon i den norske kirke. Det vil også bli sendt ut lokal info. Trykk på overskriften for å lese mer.

Grimstad

Nytt fra Grimstad menighetsråd

En liten oversikt over hvilke saker Grimstad menighetsråd jobber med for tiden. Bilde er fra strategisamlingen tidligere i år.

Grimstad

Paal-André Grinderud ga av sitt innerste

«Han er min sang og min glede,Han er min Herre og Gud,Jesus i dine hender,Jeg hviler til livets slutt» 

Paal-Andre Grinderud ønsket at nettopp denne sangen skulle være sentral på temakvelden i Grimstad kirke. 

Fevik

Ny prest i Fjære menighet

Søndag var menighetens begeistring stor da Fjæres nye kappelan, Tore Laukvik, ble innsatt i Fevik kirke. Det ble en flott gudstjeneste med stor deltakelse. Barnekoret Elle Melle Tween satte et fint musikalsk bilde på det hele. Prost Steinar Floberg og Sogneprest Helge Spilling hadde også sin rolle